U kunt het modelformulier voor herroeping downloaden door HIER te klikken.
De tekst staat ook hieronder.Modelformulier voor herroeping(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)  • Aan: slangenshop.nl / Monsma Capital

    Scheepmakersstraat 6

3334KG Zwijndrecht

Email : info@slangenshop.nl  • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroep/herroepen*  • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]  • [Naam consumenten(en)]

  • [Adres consument(en)]

  • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.